Tolkning

Det finns ju många olika tjänster och e-tjänster ute på nätet numera! I dag tänkte vi på webbplatsen tipsa om en e-tjänst för tolkning är och varför tolkning är så viktigt. Om ni är intresserade av att läsa mer om vad är e-tjänster så följ länken.

Att kommunicera med andra personer och människor är väldigt viktigt. Inom skola, vård och omsorg är det ytterst viktigt att rätt saker kommuniceras fram. All yrkeskunnig personal är belagda med tystnadsplikt och med sekretess.

Tolkar besitter oftast god kunskap. Det är sannolikt att tolkar arbetar som bl.a. läkare, poliser, tulltjänstemän, advokater och som handläggare på olika myndigheter som t.ex. skatteverket.

De vanliga tolkningsmetoderna är konsekutiv tolkning och simultantolkning. Den förstnämnde innebär att tolken återger mening efter mening. Vanligtvis en eller två meningar åt gången. Detta är vanligt vid tvåpartssamtal. Simultantolkning sker oftast när det är tekniska hjälpmedel med i bilden. Brukar finnas en viss fördröjning när simultantolkning sker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*